akt-cover

ALBANIAN TOURISM CAMPAIGN

Integrated communication campaign

Per fushaten e realizuar ne Google u zgjodh tipi i fushates “Display”. Me kete tip fushate Google ofron hapesira promovuese ne te gjithe partneret e tij te reklamimit (Google Display Network). Kjo tip fushate fuksionon duke kombinuar reklamen me permbajtjen e platformes (psh. youtube, aplikacione mobile, website, etj) ku kjo reklame do te shfaqet. Keto platforma kane permbajtje (content) qe lidhet me interesin e targetuar prej reklames sone